filtex-vca-207x80

Waterstof-bromide filtratie

Dit project was bijzonder moeilijk omwille van de occasionele extreem hoge vuilbelasting.

De vloeistof heeft 90% van de tijd weinig tot zelfs geen last van vervuiling.

Op onvoorspelbare momenten komt er een heel grote hoeveelheid vuil op de filter af.

Het doel van deze filters is dan ook ten allen tijde deze vuildeeltjes tegenhouden.

De filters moesten dus berekend worden op een hoge vuilvangcapaciteit maar te gelijkertijd mag ook de doorlooptijd niet te groot worden.

Ook de investeringskost moest onder controle gehouden worden.

Dit resulteerde in een volledig RVS filterhuis dat tegen hoge druk bestand is met daarin heel fijne metalen filterkorven.

Het filterhuis werd zo ontworpen dat in het geval dat de filterkorven niet toereikend zijn, de filterplaat verwijderd kan worden om in de plaats een filterplaat te monteren voor +/- 30 filterkaarsen

Foto's van deze realisatie